Laboratoryjny System Informatyczny

LABORATORYJNY SYSTEM INFORMATYCZNY PHOENIX

Phoenix jest oprogramowaniem wspomagającym pracę laboratorium analitycznego. System stanowi jednostkę centralną, scalającą wszystkie czynności wykonywane w laboratorium. Pełną automatyzację pracy uzyskano dzięki
zastosowaniu systemu kodów kreskowych do oznaczenia badań i probówek z materiałem badanym oraz płynnej
współpracy z urządzeniami laboratoryjnymi.

SUKCES SYSTEMU:
• automatyzacja badań,
• kody kreskowe,
• kontrola jakości,
• rozliczenia finansowe,
• raporty zbiorcze,
• prosta obsługa,
• bezpieczeństwo danych,
• współpraca z urządzeniami laboratoryjnymi i diagnostycznymi.

LISTA DOSTĘPNYCH FUNKCJI:

REJESTRACJA
• kartotek pacjentów oraz informacji o badaniach do wykonania (obsługa kodów kreskowych zleceń),
• zdalna np. punkty pobrań: szpitale, przychodnie,
• poprzez komunikację z innymi systemami informatycznymi,
• badań do kontroli jakości.

PRACOWNIA ANALITYCZNA
• praca z kilkoma pracowniami jednocześnie na jednym komputerze,
• pobieranie danych z aparatów jednokierunkowych,
• programowanie aparatów z listą roboczą,
• współpraca z wieloma aparatami jednocześnie,
• manualne wprowadzanie wyników badań,
• walidacja wyników z uwzględnieniem wieku i płci,
• znakowanie wyników poza zakresem dopuszczalnym,
• wydruk pojedynczych wyników,
• markowanie wyników do wydruków seryjnych,
• wydruk seryjny wyników,
• zatwierdzanie badań do wydruków zbiorczych,
• funkcja Delta-Check.

WYDRUK I RAPORTY
• dzienny z podziałem na pracownię, badanie, kontrahenta, lekarza zlecającego,
• rozliczenia ilościowe, wartościowe, ilościowo-wartościowe z podziałem na lekarzy i kontrahentów.
• współpraca z Excel-em.

KONTROLA JAKOŚCI
• dokładność i powtarzalność,
• analizy (Westgarda, wykresy Levey – Jenningsa),
• dokumentowanie procedur naprawczych.

POBIERZ FOLDER>>