O Firmie

Firma WKM jest polską firmą działającą w obszarze diagnostyki in vitro. Przedmiotem działalności firmy jest wytwarzanie odczynników hematologicznych, dystrybucja analizatorów i odczynników wielu firm zagranicznych, między innymi ELITech Group, Urit, Snibe, Boditech i Sensa Core oraz świadczenie usług serwisowych. Firma WKM zaopatruje także laboratoria na obszarze kraju w system informatyczny wspomagający pracę pracowni analitycznych. WKM uruchomiła w pełni automatyczną linie do produkcji zgrzewanych masek chirurgicznych o wysokim stopniu filtracji BFE.

Produkty firmy WKM są zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 98/79/EC z dnia 27.10.1998 oraz są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Produkujemy też polskie półmaski FFP2 na automatycznych liniach. Półmaski FFP2 produkowane przez WKM posiadają certyfikat wystawiony przez europejką jednostkę notyfikującą.