Analizator Hematologiczny 5 diff WK-560

Specyfikacja techniczna

28 parametrów WBC, LYM%, MON%,NEU%, EOS%, BASO%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC_ABS, RETIC, IRF

2 Histogramy dla RBC i PLT
2 Wykresy Rozrzutu: 5-częściowy różnicowy wykres rozrzutu
Wykres Rozrzutu Eozynofili i Moultrofili
2 Stereogramy 3-D
Zasady działania WBC/DIFF: Cytometria Przepływowa, Klasyfikacja Komórek wielowymiarowego światła laserowego
Analiza RBC / PLT : Metoda Impedancji
Test HGB: kolorymetria odczynnika bezcyjankowego
Odczynniki Diluent, Detergent, Sheath
Tryby próbkowania Pełna krew: 20 μl
Wstępnie rozcieńczona: 20 μl
Średnica przysłony RBC/PLT 68 μm
Przepustowość Pełna krew: do 60 próbek na godzinę
Wstępnie rozcieńczona: do 60 próbek na godzinę
Przechowywanie danych Do 200 000 wyników próbek
Alarmy Wiadomości o błędach
Wyświetlacz Wyświetlacz PC (17 calowy, kolorowy TFT
Wymiary 598.5MM(dł.)×585.5MM(szer.)×488.5MM(wys.)
Zasilanie 220V,50/60Hz 600VA
Waga 70 kg

Laser półprzewodnikowy
Automatyczny Analizator Hematologiczny WK-560 używa lasera półprzewodnikowego do systemu cytometrii przepływowej. Przez obliczenia różnych kątów poprzez rozproszenia laserowe, przyrząd zapewnia pełną analizę, w tym rozmiar komórek, szczegółowość i złożoność.
Jeden kanał zapewniający całkowite różnicowanie WBC
WK-560 oblicza limfocyty, monocyty, neutrofile, eozynofile i bazofile w kanale WOC.

• Klasyfikacja komórek przez wielowymiarowe światło lasera
• Odporny tryb RBC
• Przepustowość do 60 próbek na godzinę
• 5 częściowy rozdział WBC jedynie przy użyciu odczynnika osłonowego Sheath
• Obsługuje zarówno pełną krew jak i kapilarne próbki krwi
• Tylko trzy odczynniki dla 25 parametrów

Kategoria: