Analizator Hematologiczny 5 diff WK-56AL

Kategoria:

Opis

Specyfikacja techniczna

34 parametry, zawiera RET%, RET#, IRF  oraz parametry badań

Do 60 testów na godzinę

Wielowymiarowa klasyfikacja komórek za pomocą światła laserowego

Podwójny tryb do zliczania WBC (zliczanie impedancji i zliczanie optyczne)

Wbudowany czytnik kodów kreskowych

Folder WK-56AL